Login

Signup

Informace o organizaci

Romodrom, o.p.s.

NAŠE POSLÁNÍ: „Prosazování práv a integrace osob, které jsou sociálně vyloučeny nebo se nacházejí v ohrožení sociálního vyloučení.“

Sídlo: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1
IČ: 26537036
Statutární zástupce: Marie Gailová, ředitelka
Školení: ne
Akreditovaný program
dle zák. 198/2002 Sb:
ne
Kontaktní osoba Andrea Kovácsová

Zaměření organizace

Kontaktní informace