Login

Signup

Informace o organizaci

Oblastní charita Kutná Hora

Posláním Oblastní charity Kutná Hora je pomáhat lidem, kteří se ocitli v nouzi a nedokáží svou situaci řešit vlastními silami. Uznáváme jedinečnost a důstojnost každého člověka, ke každému přistupujeme s láskou a úctou. Jsme organizace založená na křesťanských hodnotách. Jsme součástí katolické církve a sítě charit v královehradecké diecézi.

Sídlo: Havířská 403, Kutná Hora, 284 01
IČ: 49543547
Statutární zástupce: Robert Otruba, ředitelka
Školení: ano (dobrovolníků pro vlastní programy)
Akreditovaný program
dle zák. 198/2002 Sb:
ano
Kontaktní osoba Petra Pilcová

 

Kontaktní informace