Login

Signup

Informace o organizaci

MAS – Střední Polabí, z.s.

Místní akční skupina (dále MAS) je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci).

Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech.

Sídlo: Plantáž č.p. 402/8, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
IČ: 01350935
Statutární zástupce: obec Káraný, zastoupená starostkou Ing. Barborou Krejčí, Ph.D.
Školení: ne
Akreditovaný program
dle zák. 198/2002 Sb:
ne
Kontaktní osoba Ing. Lenka Tomsová

 

Kontaktní informace