Login

Signup

Informace o organizaci

Dům Kněžny Emmy – domov pro seniory

Naším posláním je zajistit pomoc a podporu osobám v nepříznivé životní situaci, která je dána především vyšším věkem a potřebou péče druhé osoby.

Sídlo: Kojetická 1414, 277 11 Neratovice
IČ: 70566241
Statutární zástupce: Mgr. Jaroslava Vítová, Ph.D., ředitelka
Školení: ano (dobrovolníků pro vlastní potřebu)
Akreditovaný program
dle zák. 198/2002 Sb:
ne
Kontaktní osoba Daniela Vrbová

Zaměření organizace

Kontaktní informace