Login

Signup

Informace o organizaci

Dobrovolnické centrum Mladá Boleslav

Dobrovolnická činnost má být celkově přínosná všem zúčastněným: dobrovolníkům, vedoucím středisek i klientům. Lidé žijící v zařízeních sociálních služeb potřebují kolem sebe nejen kvalifikovaný personál, který jim zajistí základní životní potřeby, ale potřebují také někoho, kdo na ně bude mít čas. S každým novým dobrovolníkem přicházejí nové nápady, zkušenosti, dovednosti, elán, motivace.

Sídlo: Statutární město Mladá Boleslav, Staroměstské nám. 69-70, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 00238295
Statutární zástupce: MUDr. Raduan Nwelati, primátor
Školení: ano (školení dobrovolníků pro vlastní programy)
Akreditovaný program
dle zák. 198/2002 Sb:
ne
Kontaktní osoba Petra Malátová

 

Kontaktní informace