Login

Signup

Informace o organizaci

Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy

Naším posláním je naplňovat základní význam slova "diakonie", tedy sloužit lidem. Naše práce vychází z křesťanských hodnot a respektuje jedinečnost každého člověka. Klientům chceme být oporou nejen po stránce fyzické, ale také psychické, sociální i duchovní.

Sídlo: Kouřimská 15, 280 02 Kolín
IČ: 42744326
Statutární zástupce: PhDr. Petr Dvořák, Ph.D., ředitel
Školení: ano (dobrovolníků pro vlastní programy)
Akreditovaný program
dle zák. 198/2002 Sb:
ne
Kontaktní osoba Bc. Martina Čáslavová

 

Kontaktní informace