Login

Signup

Nominujte Osobnost filantropie a Hrdinu filantropie 2020

6. 5. 2020 | 0 Comments
featured-image

Již třetím rokem můžete v rámci Cen Fóra dárců nominovat Osobnost filantropie 2020 – osobnost neziskového i ziskového sektoru, která měla lví podíl na tom, že Vás podnítila věnovat se filantropii, ať už jako dárce, nebo v roli expertního dobrovolníka v neziskovém sektoru, dobrovolníka v sociálních službách, případně Vás přiměla ke změně profese a začali jste v neziskovém sektoru pracovat pro dobrou věc. Cena by měla vyzdvihnout důležité osobnosti, které se aktivně věnovali či věnují filantropii a dárcovství, charitě. Chtěli bychom tak upozornit a představit důležitost jejich činnosti a poukázat tak i na osobnosti, které veřejnosti nemusí být tolik známé, nebo více přiblížit činnost organizace, která je s nimi spojená.

Vaše nominace můžete veřejně posílat do 22. května 2020. Ze všech nominovaných pak vybere odborná porota Fóra dárců pět osobností, o nichž bude od 25. do 31. května 2020 na stránkách Fóra dárců veřejnost hlasovat.

Pravidla a přihlášky naleznete zde: https://www.donorsforum.cz/zebricky-ceny/osobnost-filantropie.html

Letos spouští Fórum dárců i novou kategorii v rámci výjimečného stavu Hrdina filantropie 2020 – do této kategorie je možné nominovat osobnost, která se významně zasloužila v důsledku epidemie COVID-19 o podporu společnosti, jednotlivců nebo organizací, kteří se dostali díky současnému kritickému stavu do problémů nebo existenční krize.

Hlasovat můžete do 29. května 2020 zde: https://www.donorsforum.cz/zebricky-ceny/hrdina-filantropie.html

Vyhlášení letos proběhne 24. června 2020 na samostatné akci, kde Fórum dárců představí všech pět nominovaných a vítěze kategorie Osobnost filantropie 2020 a všechny oceněné osobnosti ceny Hrdina filantropie 2020.

6. května 2020