Login

Signup

Informace o organizaci

Dobromysl, z.ú.

Poskytujeme profesionální sociální služby dětem, mladistvým i dospělým s mentálním a kombinovaným postižením z Berouna a širokého okolí.

Sídlo: Bezručova 928, 266 01 Beroun
IČ: 26556201
Statutární zástupce: Mgr. Kateřina Dvořáková, ředitelka
Školení: ano (dobrovolníků pro vlastní programy)
Akreditovaný program
dle zák. 198/2002 Sb:
ne
Kontaktní osoba Mgr. Alžběta Ullrichová

Zaměření organizace

Kontaktní informace