Login

Signup

Představujeme: Nová škola, o.p.s.

18. 12. 2021 | 0 Comments
featured-image

Obecně prospěšná společnost Nová škola je nevládní, nezisková organizace, která od roku 1996 podporuje inkluzivní vzdělávání menšin, cizinců či jinak sociálně či kulturně znevýhodněných dětí a mládeže.

Působí v Praze, ale většinu současných projektů realizuje na území celé České republiky. Mezi hlavní cílové skupiny patří sociálně znevýhodněné děti a mládež, ale i pedagogové a široká veřejnost.

Stála u zrodu zavádění romských pedagogických asistentů do ZŠ. Asistenty nadále podporuje prostřednictvím akreditovaných kurzů a projektů. Usiluje o koncepční řešení otázek spojených s inkluzivním vzděláváním – je členem ČOSIV (České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání).

Činnost Nové školy – stejně jako většiny neziskových organizací – závisí i na dobrovolnické práci. Bez zapojení dobrovolníků by nemohl fungovat dlouhodobý program Rozlety, zaměřený na vzdělávací aktivity pro sociálně znevýhodněné děti a mládež.

V tomto programu se dobrovolníci mohou zapojit jako lektoři při skupinovém a individuálním doučování, pomáhají při organizaci volnočasových aktivit nebo působí jako mentoři při budování kamarádského vztahu s klientem při pravidelném setkávání. Zapojit se ale můžete i jinak, záleží na vašich schopnostech a časových možnostech.

Dobrovolníkům zabezpečuje Nová škola pojištění, úvodní školení, pravidelné supervizní schůzky a možnost praxe.

Zaujala Vás činnost Nové školy? Bližší informace, jak se zapojit jako dobrovolník, získáte od koordinátora dobrovolníků Michala Kryla (michal.kryl@novaskolaops.cz, tel. 737 544 773, http://www.novaskolaops.cz/dobrovolnicky-program/).

18. prosince 2021