Login

Signup

Představujeme: Dementia I.O.V.

18. 12. 2020 | 0 Comments
featured-image

Smyslem činnosti organizace Dementia I.O.V., z.ú. je působení v oblasti veřejné osvěty, vzdělávání, poradenství a podpory jak neformálních pečujících, tak i institucí, které poskytují péči seniorům trpícím Alzheimerovou nemocí (nebo jiným typem demence). Zaměřuje se především na organizování odborných diskusí, odborných vzdělávacích akcí i neformálního vzdělávání, konzultačních a osvětových aktivit.

Svou činností chce pomoci zkvalitnit podporu a péči poskytovanou rodinám, jejichž životy zasáhlo onemocnění blízkého člověka některým typem demence, a přispět k rozvoji prevence a pochopení tohoto syndromu v naší společnosti. Zároveň se zasazuje o zkvalitnění péče poskytované v zařízeních pro osoby s demencí a růst informované a uvědomělé mladé generace, které bude záležet na lidských a morálních hodnotách.

Pokud máte zájem organizaci jako dobrovolník pomoci, kontaktujte paní Veroniku Maslíkovou – dementiaiov@gmail.com.

18. prosince 2020