Login

Signup

LMŠ Studánka a Komunitní centrum Trubská

8. 12. 2020 | 0 Comments
featured-image

Dnes vám představíme zajímavý projekt organizace LBDK, z.s., která provozuje Lesní školu a školku Studánka a Komunitní centrum Trubská. Právě v těchto dvou místech nabízí dobrovolnictví pro mladé lidi s omezenými příležitostmi, a to na základě zapojení do projektu Evropský sbor solidarity. Dobrovolníkovi poskytne ubytování, stravu, pojištění a kapesné.  Dobrovolník bude působit jako průvodce ve školce, může si tedy osvojit pedagogické dovednosti, vyzkouší si práci s dětmi a jak funguje lesní školka. Může také pomáhat v Komunitním centru v obci Trubská, kde se může naučit administrativní práci, projektovému myšlení, marketingové strategii nebo si vyzkoušet realizaci propagace.

Kdo jsou lidé s omezenými příležitostmi? To jsou lidé, kteří jsou ve srovnání se svými vrstevníky znevýhodněni v důsledku jednoho či více ze sedmi faktorů vyloučení: zdravotní postižení, zdravotní problémy, překážky v oblasti vzdělávání, kulturní odlišnosti, ekonomické překážky, sociální překážky nebo geografické překážky. Tyto faktory mohou bránit mladým lidem v začlenění do společnosti (např. ve vzdělávání, na trhu práce, v bydlení, zdraví, zapojení do komunity).

Bližší informace a podmínky zapojení do projektu sdělí koordinátorka Hana Rašková: volunteer.studanka@gmail.com.

 

8. prosince 2020